Avaleht
Tutvustus
Statistikat
Rahvaloendusest
Abiks statistika mõistmisel
Statistikaametist
Tagasiside ja kontakt
Sisukord
Sõnastik
Lingid
Statistika andmebaas
Väljaanded
Statistikaameti veebileht
Statistikablogi
Statistikaamet Facebookis
Statistikaameti esitlused
REL2011 Twitteris
Koolinurga avaleht / Statistikat

Prindi

Statistikat

Eesti

Peamised Eesti majanduse ja sotsiaalelu näitajad.

Maakonnad

E-väljaanne "Piirkondlik portree Eestist" annab statistiliste võtmenäitajate alusel ülevaate Eesti piirkondadest ja võimaldab võrrelda piirkondade arengut omavahel ning Eesti arengut teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Lisaks andmetabelitele sisaldab e-väljaanne jooniseid ja kaarte.

Riikide võrdlus

Euroopa riikide sotsiaal- ja majandusülevaade teksti, tabelite ja diagrammidena.

 

Kõik koolinurgas pakutav põhineb aastastatistikal, s.t andmed on aastate (mitte kvartalite ja kuude) kohta. Esitatud on vaid väike valik näitajatest. Kui oled huvitatud enamast, siis külasta kindlasti statistika andmebaasi, mis on kõige aktuaalsem ja kõige mitmekesisemate kasutusvõimalustega tabelkujul andmestik nii aastate kui ka kvartalite ja kuude kohta. Samas leiad ka piirkondlikku statistikat valdade, maakondade ja maakonnarühmade kohta.

Statistikaameti avaldatavat statistikat leiad lisaks pressiteadetest ja väljaannetest.

Avaldamiskalendrist rubriigis "Avaldamiskalender" saab teada nädala jooksul kavas olevatest andmebaasi uuendustest, ilmuvatest väljaannetest ja pressiteadetest, põhinäitajatest. Kõigist uuendamistest või avaldamistest nimetatud infokanalite kaudu teavitatakse ka veebilehel.


Statistikaamet / Endla 15, 15174 Tallinn / tel +372 625 9300 / e-post stat@stat.ee