Avaleht
Tutvustus
Statistikat
Rahvaloendusest
Abiks statistika mõistmisel
Statistikaametist
Tagasiside ja kontakt
Sisukord
Sõnastik
Lingid
Statistika andmebaas
Väljaanded
Statistikaameti veebileht
Statistikablogi
Statistikaamet Facebookis
Statistikaameti esitlused
REL2011 Twitteris
Koolinurga avaleht / Rahvaloendusest

Prindi

Rahvaloendusest

Rahvaloendus on andmekogumise meetod, mis võimaldab saada mingi ajahetke seisuga andmeid riigi rahvastiku ja eluruumide kohta. Rahvaloendus toimub kõiksuse põhimõttel – ühesuguseid andmeid kogutakse kõikide riigi elanike kohta.

Rahvaloenduse eesmärk on saada andmeid riigi elanike arvu ja paiknemise kohta, inimeste soo, vanuse, haridustaseme, elatusallikate, tööhõive, tegevusalade ja paljude muude näitajate kohta, samuti leibkondade ja perekondade arvu ning koosseisu ja rahvastiku elamistingimuste kohta.

2011. aasta rahva ja eluruumide loendus

2011. aastal toimus Eestis 11. rahva ja eluruumide loendus (REL 2011), mille käigus loeti üle Eesti alalised elanikud ja eluruumid. Vabariigi Valitsuse rahvaloenduskomisjoni otsusel toimus REL 2011 kombineeritud kõiksel meetodil. See tähendab, et andmete saamiseks kasutati peale kodukülastustega intervjuude esimest korda Eesti rahvaloenduste ajaloos ka e-loendust, mis võimaldas kõigil end ja oma leibkonda ise internetis e-ankeeti täites loendada. Samuti jättis Statistikaamet REL 2011 puhul minevikku paberankeedid – loendaja sisestas andmed otse sülearvutisse, kust need edastati mööda turvakanaleid otse serverisse. Seega on Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos tegu esimese paberivaba loendusega.

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus

Mis on rahvaloendus? Missugune on loenduse eesmärk? Keda loendati 2000. aasta rahva ja eluruumide loendusel? Fakte 2000. aasta rahva ja eluruumide loendusest. Rahvaloenduse tulemuste avaldamisest.

Eesti rahvaloenduste ajaloost

Millal korraldati esimene rahvaloendus? Millised muutused on toimunud rahvaarvus ja rahvastiku paiknemises?


Statistikaamet / Endla 15, 15174 Tallinn / tel +372 625 9300 / e-post stat@stat.ee