Avaleht
Tutvustus
Statistikat
Rahvaloendusest
Abiks statistika mõistmisel
Statistikaametist
Tagasiside ja kontakt
Sisukord
Sõnastik
Lingid
Statistika andmebaas
Väljaanded
Statistikaameti veebileht
Statistikablogi
Statistikaamet Facebookis
Statistikaameti esitlused
REL2011 Twitteris

Prindi

Kuidas on lood kirjaoskusega?

Rahvaloenduse andmetel oli 99,8% Eesti elanikest kirjaoskajaid. 2852 kirjaoskamatust 2067 ehk 72,5% oli puudega. Siit järeldub, et kirjaoskamatuse põhjuseks on tänapäeval enamasti puudest tingitud õppimisvõimetus. Vaadeldes kirjaoskamatuid soo ja vanuse järgi, ilmneb, et nooremate puhul oli kirjaoskamatuid rohkem meeste seas, üle 65-aastaste puhul aga naiste seas. Üle 85-aastastest naistest oli kirjaoskamatuid 1,7%, meestest aga 0,3%. Eriti suur oli kirjaoskamatute osatähtsuse erinevus mitte-eestlastest meeste ja naiste puhul. Mõistetavatel põhjustel on kirjaoskamatuid rohkem vanemaealiste elanike seas. Et eakaid naisi on oluliselt rohkem kui eakaid mehi, siis olid 55% kirjaoskamatutest naised ja 45% mehed. 55,4% kirjaoskamatutest elas valdades.

Võrreldes kirjaoskuse taset teiste riikidega, on Eesti kõrgel tasemel. UNESCO andmetel oli 2000. aastal kogu maailma täiskasvanud rahvastikust (15-aastastest ja vanematest) kirjaoskajaid vaid 79,4%, seejuures Euroopas 98,7%.


Statistikaamet / Endla 15, 15174 Tallinn / tel +372 625 9300 / e-post stat@stat.ee