Avaleht
Tutvustus
Statistikat
Rahvaloendusest
Abiks statistika mõistmisel
Statistikaametist
Tagasiside ja kontakt
Sisukord
Sõnastik
Lingid
Statistika andmebaas
Väljaanded
Statistikaameti veebileht
Statistikablogi
Statistikaamet Facebookis
Statistikaameti esitlused
REL2011 Twitteris

Prindi

Sisukord

Avaleht

        Tutvustus

        Statistikat

                Eesti

                Maakonnad

                Riikide võrdlus

        Rahvaloendusest

                2011. aasta rahva ja eluruumide loendus

                2000. aasta rahva ja eluruumide loendus

                Eesti rahvaloenduste ajaloost

        Abiks statistika mõistmisel

                Andmete graafilisest ja tabelkujul esitamisest

                        Sissejuhatus

                        Diagrammi komponendid MS Excel'i näitel

                        Joondiagramm

                        Tulpdiagramm

                        Ringdiagramm

                        Teised diagrammitüübid

                        Diagrammi vormistamine

                        Teemakaart

                        Tabel

                Sõnastik

                Statistikakoolitus

        Statistikaametist

                Eesti statistika ajaloost

                Statistikaameti teabekeskus

                Statistikaametist

                Kuidas andmeid kogutakse?

                Statistika andmebaas

                Kontaktid

                Euroopa Liidu riikide statistika

        Tagasiside ja kontakt

        Lingid


Statistikaamet / Endla 15, 15174 Tallinn / tel +372 625 9300 / e-post stat@stat.ee