Avaleht
Tutvustus
Statistikat
Rahvaloendusest
Abiks statistika mõistmisel
Statistikaametist
Tagasiside ja kontakt
Sisukord
Sõnastik
Lingid
Statistika andmebaas
Väljaanded
Statistikaameti veebileht
Statistikablogi
Statistikaamet Facebookis
Statistikaameti esitlused
REL2011 Twitteris
Koolinurga avaleht / Tutvustus

Prindi

Tutvustus

Koolinurgas pakutav on mõeldud eelkõige keskkooliõpilasele, kuid ka õpetajale. Koolinurga eesmärk on aidata õpilastel statistikat paremini mõista ja kasutada. Siit leiab nii valiku aastastatistikat kui ka taustinfot statistika tegemise ja Statistikaameti kohta. Seletatud on peamiste statistiliste näitajate sisu, statistika põhimeetodeid ja -mõisteid.

Statistika kajastab ühiskonna, majanduse ja keskkonna arengut ning on vajalik, et teha nii riigi kui ka üksikisiku tasandil õigeid otsuseid. Oskus statistikat kasutada ja andmeid interpreteerida on väärtuslik nii koolitöös kui ka elukutsevalikul.

Koolinurk annab aastastatistika põhjal ülevaate Eesti ja teiste riikide majandusest ning sotsiaalelust. Eesti andmed on esitatud riigi kohta tervikuna ja maakondade kaupa. Ülevaate rahva ja eluruumide loendusest annab rubriik “Rahvaloendusest”. Rubriigis "Abiks statistika mõistmisel" on sõnastik peamiste statistiliste näitajate mõistete ja määratlustega. Lühiülevaate Eesti statistika ajaloost, statistika tegemisest ja statistika andmebaasi kasutamisest leiab rubriigist “Statistikaametist”. Koolinurga peamised rubriigid on pidevalt nähtavad ja valitavad vasakus aknas. Sealt saab avada ka sõnastikku, linkide kogu, keskmisi arvutavat ja visuaalset kujutavat kalkulaatorit ning koolinurgas pakutava materjali ülevaadet sisukorrana. Lisaks on link kõige aktuaalsemaid ja täielikumaid andmeid sisaldavale statistika andmebaasile ning Statistikaameti veebilehe avalehele.

Lehekülje sisukamaks muutmine sõltub suuresti ka kasutajate panusest, niisiis ootame ettepanekuid ja tagasisidet kõigilt asjasthuvitatuilt. Loodame, et leiate koolinurgast nii mõndagi kasulikku ja jääte selle pidevaks külastajaks.


Statistikaamet / Endla 15, 15174 Tallinn / tel +372 625 9300 / e-post stat@stat.ee