Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

Mis uuring see on?

Eesti Panga ja Statistikaameti koostöös korraldatakse Eestis teist korda leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut (Household Finance and Consumption Survey – HFCS). Selle uuringuga kogutakse andmeid leibkondade rahaliste ressursside, laenude ja varade kohta. Samasuguseid uuringuid tehakse kõigis euroala riikides, neid korraldavad riikide keskpangad ja tegevust koordineerib Euroopa Keskpank.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Esimene küsitlus viidi läbi 2013. aastal. Teine küsitlusring algab 6. märtsil 2017 ning uuringus osalemiseks saadetakse kutse 3600 leibkonnale üle Eesti, sealhulgas kõik 2013. aastal samale uuringule vastanud leibkonnad. Valimisse lisatakse ka uusi isikuid, et kompenseerida mittevastamist ning uuendada paneeli. Uued isikud valitakse uuringusse juhusliku valiku teel, mis tähendab, et kõigil Eesti elanikel on võimalus valituks osutuda.

On väga oluline, et kõik kirja saanud inimesed leiaksid võimaluse küsimustele vastata, sest muidu jäävad uuringust välja ka tuhanded teised, keda nad esindavad. Iga uuringus osalenud leibkond saab tänutäheks 10-eurose kinkekaardi.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Uuringuga kogutud andmete põhjal on võimalik hinnata Eesti leibkondade säästu- ja tarbimiskäitumist ning võlakoormuse taset. Uuringu käigus kogutavatest andmetest on abi keskpankade rahapoliitika väljatöötamisel. Näiteks on võimalik analüüsida võlakoormuse kasvu mõju majandusele. Seda teadmist saab omakorda kasutada võimalike järgmiste majanduskriiside ennetamiseks. Oluline on uuringu puhul see, et ühesuguseid andmeid kogutakse kõigi euroala riikide kohta, mis võimaldab Eesti tulemusi rahvusvaheliselt võrrelda.

Täiendavat infot korraldatava uuringu kohta saab Eesti Panga kodulehelt või Euroopa Keskpanga kodulehelt.