Harju maakond

Rahvaarv 605 029
1%
2020
Asustustihedus 139,8 elanikku km² kohta
1,2%
2020
Loomulik iive 1 156
-3%
2019
Elussündide arv 6 805
-3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 91 631
2%
2019
SKP jooksevhindades 16 896,4 miljonit eurot
9,3%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 574 eurot
1,8%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 74,8 %
2019