Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Jõelähtme vald

Rahvaarv 6 692
2,1%
2021
Asustustihedus 31,7 elanikku km² kohta
2,1%
2021
Elussündide arv 75
1,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 998
3,9%
2021
Ülalpeetavate määr 54,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 517,1 eurot
4,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 849
-3,3%
2020
Registreeritud töötud 209
-25,4%
DETSEMBER 2021