Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Loksa

Rahvaarv 2 467
-2,9%
2021
Asustustihedus 645,8 elanikku km² kohta
-2,9%
2021
Elussündide arv 12
0,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 202
2,5%
2020
Ülalpeetavate määr 66,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 108,9 eurot
4,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 920
-4,5%
2020
Registreeritud töötud 101
-8,2%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!