Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Maardu

Rahvaarv 15 284
-1,0%
2021
Asustustihedus 652,0 elanikku km² kohta
-1,0%
2021
Elussündide arv 132
-6,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 528
-7,2%
2021
Ülalpeetavate määr 54,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 202,0 eurot
3,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 553
-3,9%
2020
Registreeritud töötud 771
-13,7%
DETSEMBER 2021