Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Raasiku vald

Rahvaarv 5 138
1,7%
2021
Asustustihedus 32,3 elanikku km² kohta
1,7%
2021
Elussündide arv 60
-14,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 562
4,3%
2020
Ülalpeetavate määr 62,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 498,2 eurot
4,0%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 128
-0,8%
2020
Registreeritud töötud 130
-16,7%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!