Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Rae vald

Rahvaarv 21 765
5,5%
2021
Asustustihedus 105,3 elanikku km² kohta
5,5%
2021
Elussündide arv 416
6,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 660
8,6%
2021
Ülalpeetavate määr 59,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 893,3 eurot
4,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 8 159
2,7%
2020
Registreeritud töötud 552
-16,6%
DETSEMBER 2021