Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Tallinn

Rahvaarv 438 341
0,2%
2021
Asustustihedus 2 750,1 elanikku km² kohta
0,2%
2021
Elussündide arv 4 427
-5,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 71 610
2,9%
2020
Ülalpeetavate määr 53,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 519,0 eurot
5,2%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 180 090
-2,3%
2020
Registreeritud töötud 15 129
-18,9%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!