Kuusalu vald

Rahvaarv 6 413
-1%
2020
Asustustihedus 9,0 elanikku km² kohta
-0,5%
2020
Elussündide arv 53
-30%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 279
-1%
2019
Ülalpeetavate määr 59,0 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 377,6 eurot
6,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 507
-3%
2019
Registreeritud töötud 160
40%
2020