Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Hiiu maakond

Rahvaarv 9 381
0,7%
2021
Asustustihedus 9,1 elanikku km² kohta
0,7%
2021
Loomulik iive -43
-4,4%
2020
Elussündide arv 63
-20,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 486
0,2%
2020
SKP jooksevhindades 75,6 miljonit eurot
-5,1%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 180 eurot
10,2%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 63,0 %
2019

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!