Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Hiiu maakond

Rahvaarv 9 315
-1%
2020
Asustustihedus 9,0 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Loomulik iive -45
5%
2019
Elussündide arv 79
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 486
0%
2020
SKP jooksevhindades 112,3 miljonit eurot
6,4%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 071 eurot
6,3%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 63,0 %
2019