Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kohtla-Järve

Rahvaarv 32 577
-1,9%
2021
Asustustihedus 827,9 elanikku km² kohta
-1,9%
2021
Elussündide arv 215
-5,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 380
-0,8%
2021
Ülalpeetavate määr 64,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 084,3 eurot
2,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 11 876
-6,7%
2020
Registreeritud töötud 1 580
-20,7%
DETSEMBER 2021