Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Narva-Jõesuu linn

Rahvaarv 4 559
2%
2020
Asustustihedus 11,3 elanikku km² kohta
2,0%
2020
Elussündide arv 22
-39%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 475
5%
2020
Ülalpeetavate määr 58,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 048,2 eurot
5,2%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 511
-3%
2019
Registreeritud töötud 254
14%
2021