Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Sillamäe linn

Rahvaarv 12 230
-2,0%
2021
Asustustihedus 1 009,9 elanikku km² kohta
-3,6%
2021
Elussündide arv 59
-14,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 783
-1,3%
2020
Ülalpeetavate määr 65,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 077,3 eurot
3,2%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 441
-6,5%
2020
Registreeritud töötud 546
-27,6%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!