Sillamäe linn

Rahvaarv 12 480
-2%
2020
Asustustihedus 1 047,9 elanikku km² kohta
-2,1%
2020
Elussündide arv 69
-24%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 793
-1%
2019
Ülalpeetavate määr 62,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 043,6 eurot
4,9%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 748
-2%
2019
Registreeritud töötud 696
29%
2020