Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Paide linn

Rahvaarv 10 285
-1,7%
2021
Asustustihedus 23,2 elanikku km² kohta
-1,7%
2021
Elussündide arv 90
-21,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 208
4,1%
2021
Ülalpeetavate määr 65,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 277,1 eurot
4,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 045
-4,5%
2020
Registreeritud töötud 317
-13,6%
DETSEMBER 2021