Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõgeva maakond

Rahvaarv 28 442
-1%
2020
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-1,0%
2020
Loomulik iive -162
-24%
2019
Elussündide arv 260
4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 431
1%
2020
SKP jooksevhindades 275,1 miljonit eurot
13,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 170 eurot
7,4%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 62,9 %
2019