Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Jõgeva vald

Rahvaarv 13 262
-1,1%
2021
Asustustihedus 12,8 elanikku km² kohta
-1,1%
2021
Elussündide arv 114
-10,9%
2020
Elussündide arv 114
-10,9%
2020
Ülalpeetavate määr 62,8 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 193,6 eurot
5,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 940
-3,3%
2020
Registreeritud töötud 258
-3,4%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!