Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Mustvee vald

Rahvaarv 5 204
-2,7%
2021
Asustustihedus 8,5 elanikku km² kohta
-2,7%
2021
Elussündide arv 36
5,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 689
-0,3%
2021
Ülalpeetavate määr 61,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 102,7 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 759
-4,0%
2020
Registreeritud töötud 127
-14,8%
DETSEMBER 2021