Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Lääne maakond

Rahvaarv 20 285
-0,8%
2021
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Loomulik iive -87
58,2%
2020
Elussündide arv 198
0,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 946
3,2%
2020
SKP jooksevhindades 210,5 miljonit eurot
-5,5%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 337 eurot
16,9%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 62,1 %
2019

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!