Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Haapsalu

Rahvaarv 12 883
-1,5%
2021
Asustustihedus 47,4 elanikku km² kohta
-1,5%
2021
Elussündide arv 117
2,6%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 816
5,2%
2020
Ülalpeetavate määr 68,3 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 220,3 eurot
3,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 908
-4,0%
2020
Registreeritud töötud 361
-23,0%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!