Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Lääne-Nigula vald

Rahvaarv 7 005
0,3%
2021
Asustustihedus 4,8 elanikku km² kohta
0,3%
2021
Elussündide arv 76
-8,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 028
-0,5%
2020
Ülalpeetavate määr 62,2 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 224,3 eurot
4,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 631
-2,7%
2020
Registreeritud töötud 198
-2,9%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!