Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Vormsi vald

Rahvaarv 397
2,9%
2021
Asustustihedus 4,2 elanikku km² kohta
2,9%
2021
Elussündide arv 5
400,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 102
5,2%
2020
Ülalpeetavate määr 44,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 435,3 eurot
3,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 166
-1%
2020
Registreeritud töötud 13
18,2%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!