Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lääne-Viru maakond

Rahvaarv 58 862
-0,8%
2020
Asustustihedus 15,9 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Loomulik iive -177
-8,3%
2019
Elussündide arv 642
1,1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 7 123
4,1%
2020
SKP jooksevhindades 705,7 miljonit eurot
10,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 178 eurot
8,4%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 61,6 %
2019