Lääne-Viru maakond

Rahvaarv 36 540
-1%
2020
Asustustihedus 15,9 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Loomulik iive -177
-8%
2019
Elussündide arv 642
1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 6 840
1%
2019
SKP jooksevhindades 681,4 miljonit eurot
8,4%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 144 eurot
2,9%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 61,6 %
2019