Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kadrina vald

Rahvaarv 4 791
0,0%
2021
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
0,0%
2021
Elussündide arv 50
11,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 563
5,8%
2021
Ülalpeetavate määr 57,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 263,5 eurot
3,0%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 832
-4,3%
2020
Registreeritud töötud 117
-11,4%
DETSEMBER 2021