Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rakvere linn

Rahvaarv 14 984
-0,7%
2021
Asustustihedus 1 393,9 elanikku km² kohta
-0,7%
2021
Elussündide arv 147
-12,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 893
1,6%
2020
Ülalpeetavate määr 64,2 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 243,9 eurot
5,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 745
-4,3%
2020
Registreeritud töötud 378
-23,3%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!