Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Tapa vald

Rahvaarv 10 611
-1,4%
2021
Asustustihedus 22,1 elanikku km² kohta
-1,4%
2021
Elussündide arv 108
10,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 043
3,2%
2021
Ülalpeetavate määr 64,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 152,0 eurot
3,2%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 680
-3,9%
2020
Registreeritud töötud 366
-21,8%
DETSEMBER 2021