Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Väike-Maarja vald

Rahvaarv 5 737
-0,8%
2021
Asustustihedus 8,4 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Elussündide arv 55
-19,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 724
1,8%
2020
Ülalpeetavate määr 64,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 140,2 eurot
3,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 092
-3,6%
2020
Registreeritud töötud 182
-4,7%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!