Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Viru-Nigula vald

Rahvaarv 5 575
-2,0%
2021
Asustustihedus 17,9 elanikku km² kohta
-2,0%
2021
Elussündide arv 48
-12,7%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 555
4,1%
2020
Ülalpeetavate määr 66,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 235,3 eurot
5,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 061
-7,4%
2020
Registreeritud töötud 171
-31,3%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!