Haljala vald

Rahvaarv 4 312
0%
2020
Asustustihedus 7,9 elanikku km² kohta
-0,2%
2020
Elussündide arv 47
18%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 630
4%
2019
Ülalpeetavate määr 57,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 286,6 eurot
6,5%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 770
0%
2019
Registreeritud töötud 139
64%
2020