Rakvere vald

Rahvaarv 5 593
0%
2020
Asustustihedus 19,0 elanikku km² kohta
0,4%
2020
Elussündide arv 64
-3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 720
1%
2019
Ülalpeetavate määr 56,0 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 167,3 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 284
-1%
2019
Registreeritud töötud 180
41%
2020