Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Pärnu maakond

Rahvaarv 85 760
-0,5%
2021
Asustustihedus 15,8 elanikku km² kohta
-0,5%
2021
Loomulik iive -374
53,3%
2020
Elussündide arv 805
-7,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 11 545
1,3%
2020
SKP jooksevhindades 1 024 miljonit eurot
-6,3%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 291 eurot
11,1%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 64,3 %
2019

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!