Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kihnu vald

Rahvaarv 690
0,0%
2021
Asustustihedus 39,8 elanikku km² kohta
0,0%
2021
Elussündide arv 11
120,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 131
2,3%
2020
Ülalpeetavate määr 41,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 249,1 eurot
3,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 266
-0,8%
2020
Registreeritud töötud 28
-34,9%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!