Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Lääneranna vald

Rahvaarv 5 190
-1,0%
2021
Asustustihedus 4 elanikku km² kohta
-1,0%
2021
Elussündide arv 36
12,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 839
0,0%
2020
Ülalpeetavate määr 61,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 151,4 eurot
4,5%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 847
-6,4%
2020
Registreeritud töötud 179
-24,2%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!