Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Põhja-Pärnumaa vald

Rahvaarv 8 046
-1,8%
2021
Asustustihedus 8,0 elanikku km² kohta
-1,8%
2021
Elussündide arv 71
-14,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 839
0,0%
2020
Ülalpeetavate määr 61,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 379,7 eurot
4,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 847
-6%
2020
Registreeritud töötud 198
-21,1%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!