Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Saarde vald

Rahvaarv 4 455
-1,1%
2021
Asustustihedus 4,2 elanikku km² kohta
-1,1%
2021
Elussündide arv 38
-2,6%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 548
-0,2%
2020
Ülalpeetavate määr 60,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 171,5 eurot
2,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 641
-2,4%
2020
Registreeritud töötud 137
-15,4%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!