Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Põlva vald

Rahvaarv 13 609
-0,8%
2021
Asustustihedus 19 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Elussündide arv 121
-10,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 618
2,2%
2020
Ülalpeetavate määr 62,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 177,8 eurot
4,2%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 022
-3,5%
2020
Registreeritud töötud 427
-20,6%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!