Rapla maakond

Rahvaarv 33 282
0%
2020
Asustustihedus 12,0 elanikku km² kohta
-0,1%
2020
Loomulik iive -55
-18%
2019
Elussündide arv 353
4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 246
1%
2019
SKP jooksevhindades 358,6 miljonit eurot
10,5%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 164 eurot
-3,0%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 66,1 %
2019