Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kehtna vald

Rahvaarv 5 416
-0,8%
2021
Asustustihedus 10,6 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Elussündide arv 33
-51,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 648
-2,1%
2020
Ülalpeetavate määr 62,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 261,2 eurot
5,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 261
5,4%
2020
Registreeritud töötud 174
-16,8%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!