Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kohila vald

Rahvaarv 7 322
0,5%
2021
Asustustihedus 31,8 elanikku km² kohta
0,5%
2021
Elussündide arv 85
-15,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 876
5,2%
2021
Ülalpeetavate määr 57,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 461,0 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 935
-1,8%
2020
Registreeritud töötud 237
-18,3%
DETSEMBER 2021