Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Märjamaa vald

Rahvaarv 7 374
-0,7%
2021
Asustustihedus 6,3 elanikku km² kohta
-0,7%
2021
Elussündide arv 68
15,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 042
-0,6%
2020
Ülalpeetavate määr 60,8 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 216,8 eurot
4,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 794
-4,2%
2020
Registreeritud töötud 257
-6,9%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!