Kehtna vald

Rahvaarv 5 460
0%
2020
Asustustihedus 10,7 elanikku km² kohta
-0,2%
2020
Elussündide arv 68
31%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 662
1%
2019
Ülalpeetavate määr 60,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 196,9 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 197
7%
2019
Registreeritud töötud 169
25%
2020