Saaremaa vald

Rahvaarv 31 073
0%
2020
Asustustihedus 11,4 elanikku km² kohta
-0,1%
2020
Elussündide arv 349
9%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 387
1%
2019
Ülalpeetavate määr 57,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 188,9 eurot
4,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 12 562
-1%
2019
Registreeritud töötud 858
56%
2020