Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tartu maakond

Rahvaarv 153 317
0%
2020
Asustustihedus 45,8 elanikku km² kohta
0,2%
2020
Loomulik iive 402
-4%
2019
Elussündide arv 2 023
3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 20 315
4%
2020
SKP jooksevhindades 2 962,5 miljonit eurot
9,4%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 419 eurot
0,8%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 69,8 %
2019