Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Elva vald

Rahvaarv 14 597
-0,2%
2021
Asustustihedus 19,9 elanikku km² kohta
-0,2%
2021
Elussündide arv 163
3,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 651
4,9%
2021
Ülalpeetavate määr 63,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 250,9 eurot
3,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 374
-2,9%
2020
Registreeritud töötud 392
-13,1%
DETSEMBER 2021