Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kambja vald

Rahvaarv 12 089
5,3%
2021
Asustustihedus 43,9 elanikku km² kohta
5,3%
2021
Elussündide arv 199
-2,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 894
7,0%
2021
Ülalpeetavate määr 53,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 483,3 eurot
4,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 900
2,4%
2020
Registreeritud töötud 270
-15,6%
DETSEMBER 2021